Fennovoima Oy

Suomen Voima participates in Fennovoima Oy’s Hanhikivi I project via Voimaosakeyhtiö SF.

Suomen Voima has an output share in the project of about 94 MW.

 

Fennovoima