Mäkelänkankaan tuulivoimalat jatkuvaan käyttöön 12.8.2013 alkaen

Haminan kaupungin rakennusvalvonta on poistanut Mäkelänkankaan tuulivoimaloiden käyntiaikarajoitukset.

Käyntiaikarajoituksen poistamisen taustalla on voimaloiden 3 ja 4 vaihdelaatikoiden vaihdon myötä selvästi alentuneet äänitasot. WSP Finland Oy suorittamien äänitmittausten perusteella kaikkien neljän voimalan aiheuttama ääni on nyt rakennusluvan mukaisten rajojen alapuolella.

Voimalat 1 ja 2 ovat olleet jatkuvassa käytössä vuoden vaihteesta lähtien, jolloin niitä koskeva käyntiaikarajoitus poistettiin. Jatkossa kaikkia neljää voimalaa käytetään myös yöaikana ja viikonloppuisin.