Suomen Voima, Hyundai ja Empower sopimukseen Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimaloiden toteutuksesta

Suomen Voima on tehnyt sopimuksen Hyundai Heavy Industries’in kanssa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimaloiden toimituksesta. Samalla Suomen Voima ja Empower Oy ovat sopineet kyseisten voimaloiden asennuksista sekä käytöstä ja kunnossapidosta. Voimaloiden arvioidaan olevan valmiina joulukuussa 2011.

 Hyundain toimitus Mäkelänkankaalle sisältää kuusi tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on 12 MW. Hyundain toimittamat 2 MW tehoiset tuulivoimalat on suunniteltu pieniin tuuliin ja ne soveltuvat erinomaisesti suomalaisiin tuuliolosuhteisiin.

 Empower tulee vastaamaan voimaloiden perustusten teosta, asennuksista ja käyttöönotosta. Lisäksi Empowerin kanssa tehty sopimus kattaa voimalaitosten käytön ja kunnossapidon takuuaikana. Suomen Voiman ja Empowerin tavoitteena on pitkäaikainen ja kehittyvä yhteistyö tuulivoimaloiden rakentamisessa sekä käytössä ja kunnossapidossa.

 Suomen Voiman toimitusjohtajan Akke Kuuselan mukaan Hyundain toimittamat pienituulisten olosuhteiden 2 MW tuulivoimalat vastaavat vuosituotannoltaan 2,6 MW perinteistä voimalaa.

- Näin ollen ne soveltuvat hyvin Mäkelänkankaalle ja tulevat olemaan varsin kilpailukykyisiä tulevissakin hankkeissamme.

 Suomen Voiman hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehto toteaa, että Mäkeläkankaan hanke on merkittävä askel yhtiön strategiassa.

- Pyrkimyksenä on kasvattaa omistajayhtiöiden sähkön tuotannon omavaraisuutta sekä vastata niihin ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviin haasteisiin, joihin Suomi ja Suomen Voiman omistajayhtiöt ovat omalta osaltaan sitoutuneet.

Sopimukset astuvat voimaan, kun Haminan kaupungin Mäkelänkankaalle hakemat rakennusluvat vahvistetaan. Suomen Voima tulee tekemään voimalaitospaikoista vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. Kuuselan mukaan Haminan-Kotkan seudun tuulivoimamyönteisyys on näkynyt hyvänä yhteistyönä kaupungin kanssa. Toteutuva projekti on osa Kotkan-Haminan seudun yhteistä 100 tuulivoimalan tavoitetta, jossa Hyundailla on keskeinen rooli kehittämisyhtiö Cursorin kokoamassa tuulivoimaklusterissa.