Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston rakennustyöt alkoivat

Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa.

Tällä hetkellä ovat menossa maanrakennus- ja perustustyöt, jotka on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Voimaloiden asennustyöt tulevat suunnitelmien mukaan tapahtumaan helmi-maaliskuun vaihteen jälkeen. Voimalat on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön kesään 2012 mennessä.