Haminan Mäkelänkankaalle 725 kW aurinkovoimala

Suomen Voima Oy rakennuttaa Haminan Mäkelänkankaan tuulipuiston yhteyteen 725 kW tehoisen aurinkovoimalan. Voimalassa hyödynnetään valosähköistä ilmiötä, joka muuttaa auringonvalon suoraan sähköenergiaksi.

Voimalan kokonaistoimituksesta on tehty sopimus NWE Sales Oy:n kanssa. Voimala koostuu 2784 aurinkopaneelista, jotka asennetaan kiinteille asennustelineille. Voimalan huipputeho on 725 kW ja energiaa se tuottaa vuodessa n. 650 MWh, joka vastaa yli 300 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. Voimala sijoittuu osittain olemassa olevalle tuulivoimalan tontille ja osittain Haminan kaupungilta on vuokratulle n. 1 ha suuruiselle lisäalueelle. Voimalan investointikustannus on n. 1 milj. €, josta TEM:n energiatuki kattaa 30 %. Voimala on tuotannossa maaliskuussa 2016.

Nyt rakennettava voimala poikkeaa aiemmista Suomessa toteutetuista voimaloista siinä, että voimala ei liity suoraan minkään kiinteistön sähköverkkoon. Rakennettava voimala kytketään suoraan yleiseen sähköverkkoon ja kaikki tuotettu sähköenergia syötetään Suomen kantaverkkoon. Lajissaan voimala on Suomen suurin.

Suomen Voiman osakkaista hankkeeseen osallistuvat Haminan Energia Oy, Keravan Energia Oy, Kokemäen Sähkö Oy, KSS Energia Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Porvoon Energia Oy, Sallila Energia Oy ja VSV-Energia Oy. Hankkeeseen osallistuvat osakkaat vastaavat aurinkosähkön myynnistä.

 

 

Lisätietoja antaa Suomen Voiman kehitysjohtaja Kimmo Tyni, puh. 040 568 3003 tai e-mail kimmo.tyni@suomenvoima.fi