Tuulivoiman osuus Suomen Voiman tuotantoportfoliossa kasvaa

Suomen Voima Oy on allekirjoittanut lopullisen investointipäätöksen Puhuri Oy:n Parhan tuulipuistohankkeesta. Hanke oli yksi seitsemästä, jotka voittivat vuoden 2018 lopulla järjestetyn uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksen. Sähkön markkinahinnasta riippuvainen tuotantotuki voidaan huomioida hankkeen riskitasoa alentavana tekijänä.


Pyhäjoella sijaitsevalle Parhalahdelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kymmenen huippuluokan tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan kaavan sallima maksimi 230 metriä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 60 MEUR, josta Suomen Voiman osuus on noin 29 %.


Toimitusjohtaja Antti Vilkuna kommentoi, että Parhan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee tulevien Fennovoiman 400 kV ja 110 kV linjojen välissä. Puisto tullaan kytkemään Elenia Oy:n 110 kV sähkönsiirtoverkkoon.


Parhan tuulipuisto tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.

 

Puhurin hallituksen puheenjohtaja Roger Holm (oik) ja Suomen Voiman hallituksen puheenjohtaja, energianeuvos Patrick Wackström räjäyttävät ensimmäisen paukun Parhan tuulipuiston työmaalla 27.6.2019.