Mäkelänkankaan tuulivoimaloita käytetään äänimittausten vuoksi myös iltaisin ja viikonloppuisin

Suomen Voima Oy teettää Mäkelänkankaalla kattavat äänimittaukset 4.10.2012 alkaen. Mittauksen aikana yksittäisiä voimaloita voidaan käyttää normaalista poiketen arkisin (ma-pe) klo 06-22 ja viikonloppuisin klo 08-18. Asiasta on sovittu Haminan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa ja ilmoitettu Haminan kaupungin ympäristötoimelle.

Mittausten aikana pyritään kartoittamaan voimaloiden aiheuttama ääni mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti eri tuulennopeuksilla. Voimaloiden tilapäisen käyttöluvan mukaan voimaloiden käyttäminen on sallittua arkisin (ma-pe) klo 08-18, mutta mittausten aikana yksittäisiä voimaloita voidaan käyttää myös tämän ajan ulkopuolella siten, että arkisin voimaloita voidaan käyttää klo 06-22 ja viikonloppuisin klo 08-18.

Mittaukset suorittaa WSP Finland Oy ja työt alkavat to 4.10.2012. Mittaukset pyritään ensisijaisesti suorittamaan käyttöluvan mukaisina aikoina, mutta tuuliolosuhteiden niin vaatiessa yksittäisiä voimaloita voidaan käyttää myös em. laajennetun aikaikkunan puitteissa. Mittaukset kestävät arviolta noin viikon.