Muutoksia Mäkelänkankaan tuulivoimaloiden käyttöaikoihin

Haminan kaupungin rakennusvalvonta on päätöksellään 11.12.2012 tehnyt muutoksia Mäkelänkankaan tuulivoimaloiden käyntiaikarajoituksiin.

Muutokset perustuvat WSP Finland Oy:n Mäkelänkankaalla tekemiin äänimittauksiin ja niiden perusteella laadittuun raporttiin.

Muutetun käyttöluvan mukaan voimaloiden 1 ja 2 käyttöä ei ole rajoitettu. Voimaloiden 3 ja 4 käyttäminen on sallittua arkisin (ma-pe) klo 07-20. Voimalat 1 ja 2 sijaitsevat alueen pohjoisosassa ja voimalat 3 ja 4 alueen eteläosassa.

Suomen Voima aloittaa uuden käyttörajoituksen mukaisen toiminnan keskiviikkona 2.1.2013 klo 7.