Äänimittauksia Mäkelänkankaan uusituilla vaihdelaatikoilla 25.-26.5.2013

Mäkelänkankaan tuulivoimaloihin 3 ja 4 on vaihdettu uudet vaihdelaatikot.

Alustavien havaintojen perusteella uusilla vaihdelaatikoilla varustetut voimalat ovat selvästi aiempaa hiljaisempia. Voimaloiden toimittaja Hyundai Heavy Industries suorittaa alueella omia äänimittauksia viikonloppuna 25.-26.5. Mittaukset suoritetaan sääolosuhteiden niin salliessa la 25.5. klo 20-24. Tästä syystä voimaloita pyöritetään poikkeuksellisesti myös viikonloppuna ja yöaikana. Asiasta on sovittu Haminan kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen kanssa.

Suomen Voiman on äänimittaukset aluueella suoritetaan ajalla 27.5.-20.6. Ilmoitamme tarkemman mittausaikataulun siinä vaiheessa kun se varmistuu.