Tuotanto

Suomen Voima tuottaa sähköä Haminan Mäkelänkankaan tuulipuistossa sekä omistamillaan osuuksilla Jyväskylän Voima Oy:ssä sekä Kanteleen Voima Oy:ssä ja sen tytäryhtiö Puhuri Oy:ssä.

Lisäksi yhtiö on mukana Fennovoima Oy:ssä Voimaosakeyhtiö SF:n kautta.

Suomen Voima on osakkaana SV Vesivoima Oy:ssä, joka omistaa pienvesivoimantuotantoa Norjassa.