Mäkelänlankaan tuulipuisto

Suomen Voiman Mäkelänkankaan tuulipuisto sijaitsee Haminassa Mäkelänkankaan teollisuusalueella. Tuulipuisto koostuu neljästä Hyundai Heavy Industriesin valmistamasta 2 MW turbiinista.

Puiston teho on 8 MW ja vuotuinen energiantuotanto n. 20 GWh. Turbiinien napakorkeus on 100 m ja roottorin halkaisija 93 m. Sähköntuotanto alkaa kun tuulennopeus ylittää 3,5 m/s.

Tuulipuisto on valmistunut vuonna 2012 ja sen pystytyksestä vastasi Empower Oy. Tuulipuisto on syöttötariffijärjestelmän piirissä.

Mäkelänkangas tuulivoima