Jyväskylän Voima Oy

Jyväskylän Voima Oy on perustettu vuonna 2006 Keljonlahden uuden biovoimalaitoksen toimintaa varten.

Voimalaitoksen rakentamistyöt alkoivat lokakuussa 2007 ja se vihittiin käyttöön kesällä 2010. Suomen Voima omistaa yhtiöstä n. 10 %, joka oikeuttaa 28 MW teho-osuuteen laitoksen lauhdetuotannosta. Laitos käyttää polttoaineena puuta, turvetta ja kivihiiltä.

Keljonlahti