Kanteleen Voima Oy

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuotantoyhtiö, jonka Haapaveden voimalaitos käyttää polttoaineenaan jyrsinturvetta ja puuperäisiä polttoaineita. Yhtiö on viime vuosina panostanut uusiutuvan energiantuotannon kasvattamiseen, mistä esimerkkinä on Haapapuu-hanke, mikä on mahdollistanut aiempaa suuremman puuperäisten polttoaineiden käytön Haapaveden voimalaitoksella. Tällä hetkellä yhtiön Haapaveden voimalaitos on Suomen tehoreservissä.

Kanteleen Voiman tytäryhtiö Puhuri Oy on rakentanut Raahen Kopsan kylään 17 tuulivoimalaa yhteisteholtaan 54 MW.

Kanteleen Voiman omistaa 25 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä, jotka ovat osakkaina myös Fennovoima Oy:ssä.

www.kanteleenvoima.fi