Yhteistä voimaa

Suomen Voima Oy:n omistaa kuusitoista suomalaista paikallista ja alueellista energiayhtiötä: Etelä-Savon Energia Oy, Haminan Energia Oy, Keravan Energia Oy, Kokemäen Sähkö Oy, KSS Energia Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lammaisten Energia Oy, Lankonken Sähkö Oy, Leppäkosken Sähkö Oy, Nivos Energia Oy, Nurmijärven Sähkö Oy, Paneliankosken Voima Oy, Porvoon Energia Oy, Sallila Energia Oy, Vatajankosken Sähkö Oy ja VSV-Energia Oy.

Suomen Voiman osakkaiden sähkönhankinta Suomessa on yli 4 TWh ja niillä on yhteensä noin 300.000 asiakasta. Osakkaat hoitavat edelleen sähkön myynnin omille asiakkailleen. Resurssien yhdistämisellä Suomen Voima toisaalta tähtää aikaisempaa vahvempaan rooliin yhteistyössä toteutettavissa voimalaitoshankkeissa ja toisaalta Suomen Voima mahdollistaa myös omat merkittävät hankkeet.  

Johto

Suomen Voiman hallituksen puheenjohtajana toimii Porvoon Energian toimitusjohtaja Patrick Wackström.

Tuotanto

Suomen Voima omistaa kokonaan Mäkelänkankaan tuulipuiston Haminassa. Lisäksi yhtiö omistaa osuuksia muista sähköntuotantolaitoksista.

Suomen Voiman uusin hanke aurinkovoimalaitos Haminan Mäkelänkankaan tuulipuiston yhteyteen valmistui elokuussa 2016.